“Cooked numbers”

Всяко правителство има интерес да манипулира официалните статистики и често да отчита по-ниски проценти на безработица, инфлация, дефицит и дълг от реалните, и по-висок растеж на икономиката. Никога не е имало по-лесен начин да изготвите “вкусен” доклад, от това да използвате сложни за идентифициране счетоводни или статистически трикове. Докато вие губите две трети от времето си в търсене на информация, правителството просто отрича, че има растеж на дефицита. Това говори добре за работата на правителството и омаловажава проблема за преструктурирането на публичния сектор. Така на практика се обезсмисля общественият дебат. Умишленото изкривяване на финансовите сметки в национален мащаб, за да се представи правителството в добра светлина, е често срещана практика. Например изискан доклад, при това напълно автентичен, може да се приготви чрез промяна на компонентите за измерване за инфлацията. Използването на индикатора „базова инфлация“ е точно като индекса на потребителските цени, с изключение на това, че не включва повишаване на цените на енергията и храните в потребителската кошница. Пренебрегването на цените на рязко поскъпващи стоки, води до серия от странични ефекти, които освен че изкривяват икономическата ситуация, замаскират и реалната бюджетната дейност. Трябва да се отбележи, че много страни индексират държавните заплати и пенсии с коефициента на инфлация. Така при по-ниска инфлация правителството може да спести значителни средства, но може да я използва, като съзнателно повишава размера й в предизборни години. Използването на някои счетоводни методи за представяне на националните сметки също може да създаде подвеждаща представа за правителствената политика и икономиката като цяло. Предпочитаният евфемизъм във фискалните среди, за манипулиране на финансови отчети, е „творческо счетоводство“. А именно, отразяване на приходи и разходи под черта или други напълно легитимни методи за манипулиране на бюджетните прогнози и счетоводни отчети. Всяка рецепта в готварските книги е разделена на два основни сегмента: съставки и метод на приготвяне. Сложете ги всички заедно, като следвате номерираните стъпки за изготвяне на бюджетната процедура, разбъркайте и дори специалист трудно ще открие кое точно придава свръх-подсладения вкус на ястието. Ако не знаете как се съставят числата, не е възможно да разберете какво означават и да определите дали те са достоверни или не. За да се измери правилно въздействието на държавните дейности върху икономиката, трябва да се спазват дефинираните концепции, счетоводните правила и класификации. Тоталитарните правителства манипулират данните по най-директния начин: чрез фабрикуване на желаната от правителството стойност. Докато демократичните правителства използват по-завоалирани, и в някои случаи дори, “научно-обосновани” методи. Може да се стигне дотам, че методите да се преподават в университетите и да бъдат подкрепяни от икономистите. Удивително е, че на пръв поглед напълно неусложнени техники водят до такива апетитни ястия като богат и екзотичен държавен бюджет и сладко-кисела Национална програма за реформи. Държавите, които се интересуват от оценка на качеството на своята фискална статистика, следва да прилагат рамката за оценка на качеството на данните (DQAF). Оценката ще разкрие силните и слабите страни на съставената национална фискална статистика, като същевременно ще подчертае областите, които могат да бъдат подобрени чрез спазване на принципите и насоките на GFS и ESA’2010.
Scroll to Top