Фискална политика

Дарителска форма

Select Payment Method
Personal Info

За да направите офлайн дарение за тази книга, изпълнете следните стъпки:

  1. Наредете банков превод, платим на Maria Zareva - "Fiscal Cook Book"; IBAN: LT363250027375572124;  BIC: REVOLT21.
  2. В реда за пояснение на превода посочете, че дарението е за печатно издание "Fiscal Cook Book"
  3. Изпратете копие от платежното си нареждане на: m.zareva@fiscalcookbook.com

m.zareva@fiscalcookbook.com

Вашето данъчно облагаемо дарение е високо оценено!

Donation Total: 2,00€