Подкрепи издаването на книгата на хартия

Ученето отнема много времеви ресурс. Той е най-ценен, защото е невъзстановим.

Ако тази книга прави живота Ви по-лесен по някакъв начин — намерите отговор на въпросите си или дори вдъхновение, помогнете с дарение за издаването ѝ на хартия.

Select Payment Method
Personal Info

За да направите офлайн дарение за тази книга, изпълнете следните стъпки:

  1. Наредете банков превод, платим на Maria Zareva – “Fiscal Cook Book”; IBAN: LT363250027375572124;  BIC: REVOLT21.
  2. В реда за пояснение на превода посочете, че дарението е за печатно издание “Fiscal Cook Book”
  3. Изпратете копие от платежното си нареждане на: m.zareva@fiscalcookbook.com

m.zareva@fiscalcookbook.com

Вашето данъчно облагаемо дарение е високо оценено!

Donation Total: 2,00€

Всички дарения отиват за финансиране на печатното издание

Scroll to Top