9. Покупки и разходи, трансфери и данъци

Много е важно да се прави разлика, когато се говори за покупка на стоки и услуги от правителството и трансферни плащания (възмездни и безвъзмездни операции). Всяка транзакция е или размяна, или трансфер. Покупките на ресурси са труд, капитал, земя, предприемачество. В замяна фирмите или правителството заплащат на домакинствата заплати, лихви, ренти, наеми, дивиденти и печалби. …

9. Покупки и разходи, трансфери и данъци Read More »