4. Цели на фискалната политика

Правителствените приходни и разходни политики обикновено отразяват комбинация от цели в областта на съвкупното търсене, дълга, ефективността. Всяка от тези цели се влияе различно от фискалната политика. Затова фокусът се поставя върху съизмеримото съчетаване на: Контролиране на съвкупното търсене. Повечето усилия на фискалната политика са насочени към управление на съвкупното търсене.[1] В краткосрочен план, промените във фискалните параметри водят до …

4. Цели на фискалната политика Read More »