Дефиниции

9. Покупки и разходи, трансфери и данъци

Много е важно да се прави разлика, когато се говори за покупка на стоки и услуги от правителството и трансферни […]