2. Фискални функции

Разпределителна (алокативна). Избира се предпочитаната комбинация за използване на факторите за производство. Ограничените ресурси се разпределят между частни и обществени блага. Преразпределителна (данъчно-трансферна). Процес, с който справедливо се преразпределя доходъти богатството между индивидите в обществото. Стабилизационна (регулативна). Поддържане на висока заетост, на разумно ниво на ценово равнище и на подходящ темп на икономически растеж. Целите …

2. Фискални функции Read More »