Фискална политика: готварска книга

Кулинарният свят на фискалната политика

Готвенето на цифри може изглежда доста ексцентричен избор на дума за асоцииране с фискалната методология и техника. Обективно погледнато, приготвянето на храна по определена рецепта чрез топлинна обработка няма никаква връзка с фискалната политика. Превръщането на едно нещо в друго, както и превръщането на хранителните съставки в ястия, обаче има. Значението на тази алюзия се свързва с „тайната промяна на съставките“ на държавни статистики и сметки, изкусно приготвени, за да заблудят нарочно общественото мнение.

Животът е по-лесен, когато готвиш умно!​​

За подходите и принципите на фискалната политика

Тази книга е амбициозна крачка напред за развитието на фискалната методология в България. За да удовлетвори тези изисквания, тя хвърля светлина върху непосредствените методологически проблеми, на които съм се натъкнала в дългогодишната си подготовка и практика. Книгата съдържа определения, обяснения, практически препоръки и примери за добри практики в рамката на ESA 2010. Част от концепциите са задълбочено анализирани в отделни изследвания, недостъпни за широката публика. Тъкмо този скромен опит, е залегнал в основата на изготвянето й.

Затрудненията при анализа на проблемите по фискално планиране и отчитане, от страна на независими институции, ме подтикнаха към отварянето на възможност за повече специалисти да обсъждат проблемите на водената политика. Значението на независимия, обективен принос към процеса на фискална политика не трябва да се подценява.

Независимо, че в някои от частите си съдържа остарели изисквания или данни, по специално регламентите на ЕС, тя съдържа достатъчно голяма по обем и стойност информация за по-широк поглед върху фискалните дейности. Съдържанието й е сбор от общоприети термини, фискални практики и указания по макроикономически въпроси, изложени в учебниците по икономика, научните изследвания и публикации в международната литература.

Целта е да се направи още една стъпка в посоката, зададена от някои плахо разработени анализи в областта, като се покаже как в една нова област за България като фискално управление, провеждано съгласно европейските стандарти, може да се постигне повече. Съдържанието й по един недвусмислен начин показва, че спазването на установените принципи и стандарти води до стабилност и предвидимост на провежданата макроикономическа политика.

Scroll to Top