Дефиниции

8. Взаимодействие между фискална и монетарна политика

Фискалната политика обичайно се използва съвместно с монетарната политика, като двете съставляват макроикономическата политика.[1] Паричните и фискалните инструменти не могат […]