11. Бюджетен дефицит и излишък

Неравенството между приходната и разходната част на бюджета формира т.нар. бюджетно неравновесие. То може да се проявява в две форми: Фискален излишък и фискален дефицит (бюджетен недостиг). Фискален дефицит е налице, когато общите правителствени разходи надвишават общия размер на приходите. Фискален излишък е налице, когато общите правителствени разходи са по-ниски от общия размер на приходите. …

11. Бюджетен дефицит и излишък Read More »