7. Въздействие върху икономиката

Спрямо фазата на икономическо развитие фискалната политиката предполага разнообразие от възгледи относно крайните си цели и най-подходящите средства за постигането им. Например когато правителството променя своите разходи или нивото на данъците, това влияе на търсенето на производството на стоки и услуги в икономиката и променя националните спестявания, инвестиции и равновесния лихвен процент. Общото равнище на …

7. Въздействие върху икономиката Read More »