8. Взаимодействие между фискална и монетарна политика

Фискалната политика обичайно се използва съвместно с монетарната политика, като двете съставляват макроикономическата политика.[1] Паричните и фискалните инструменти не могат да стабилизират хода на стопанското развитие, ако не се прилагат в координация един с друг. Много често правителствата предпочитат монетарната политика за стабилизиране на икономиката, защото чрез нея могат да се преследва по-широк кръг политически …

8. Взаимодействие между фискална и монетарна политика Read More »