Различни пътища към икономическата модерност

Бъдещето отново е отворено. В рамките на “развития” свят се разграничават два основни типа “бизнес системи”. Континентална Европа като цяло има координирани пазарни икономики (CME), за които все още Германия е най-добрият пример. Те контрастират с либералните пазарни икономики на англосаксонския свят. В координираните икономики в Западна Европа държавата играе голяма роля в икономиката, профсъюзите …

Различни пътища към икономическата модерност Read More »