Articles

Различни пътища към икономическата модерност

Бъдещето отново е отворено. В рамките на “развития” свят се разграничават два основни типа “бизнес системи”. Континентална Европа като цяло […]